026 – 202 29 41 contact@oraict.nl

Disclaimer

Algemeen

ORA ICT (Kamer van Koophandel 52142183), hierna te noemen ORA ICT, verleent u hierbij toegang tot www.oraict.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ORA ICT en derden zijn aangeleverd. ORA ICT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op www.oraict.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.oraict.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ORA ICT en/of www.oraict.nl .Gebruikers kunnen zelf inhoud/reacties plaatsen op www.oraict.nl. ORA ICT en/of www.oraict.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. ORA ICT zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Informatie van derden, producten en diensten

Als ORA ICT en/of www.oraict.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ORA ICT en/of www.oraict.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ORA ICT en/of www.oraict.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ORA ICT en/of www.oraict.nl niet geverifieerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ORA ICT en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ORA ICT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina”s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video”s of interactieve applicaties) van www.oraict.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. De merk- en productnamen Apple, iPhone, iPad, Macintosh zijn eigendom van Apple Inc.